Detonačné poistky

V potrubí sa zapaľuje zmes plynov. Vďaka zodpovedajúcej geometrii potrubia a dĺžke rozjazdu je možné vytvoriť z deflagrácie (stabilná) detonáciu. Sila tohto výbuchu je značná, avšak naše armatúry sú na to vybavené a sú odolné voči detonácii. Vstavané rošty, ktoré blokujú plamene, zostávajú funkčné a zastavujú tlakovú vlnu, ktorá sa šíri z čela plameňov.

Taktiež pre prípad nestabilnej detonácie ponúkame zodpovedajúce preverené armatúry.

Typ Rd/C-Det4-IIA-...-1,2

• detonačná poistka
• závit 1/8" až 1"
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ NRV-…-IIB3

• ventil so spätnou klapkou (bez KITO poistky)
• DN 25 až DN 150
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ FL/E-…-IIB3

• uzáver kvapaliny (s ochranou voľného zdvihu)
• DN 25 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ FL/EO-…-IIB3

• uzáver kvapaliny (bez ochrany voľného zdvihu)
• DN 25 až DN 250
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ FL/IN-…-IIB3

• uzáver kvapaliny (s ochranou voľného zdvihu)
• DN 25 až DN 125
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ FL/INO-…-IIB3

• uzáver kvapaliny (bez ochrany voľného zdvihu)
• DN 25 až DN 250
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ FD4-Det4-IIB1-...-1,2

• detonačná poistka
• DN 25 až DN 50

Pre skupinu výbušnosti IIA
Typ FD4-Det4-IIB-...

detonačná poistka
DN 25 až DN 50

Pre skupinu výbušnosti IIB
Typ FD4-Det4-IIB3-...-1,2

detonačná poistka (rohova a priechodná forma )
DN 25 až DN 50

Pre skupinu výbušnosti IIB3
Typ FD6-Det4-IIB1-...-1,2

detonačné poistky
DN 50 až DN 100

Pre skupinu výbušnosti IIB1
Typ EFA-Det-I-…/…(-T)

• dvojcestná detonačná poistka
• DN 25 až DN 300

Typ EFA-Det-II-A-…/…(-T)

dvojsmerná detonačná poistka
DN 25 až DN 300

Explosionsgruppe bis IIA
Typ EFA-Det-IIB3-…/…(-T)

dvojcestná rúrová detonačná poistka
DN 25 až DN 300

Explosionsgruppe bis IIB3