Kompenzátory a kovové hadice (vlnovce)

Kompenzátory sú armatúry, ktoré zabraňujú poškodeniu potrubia hroziacemu pri zmenách teplôt, vibráciách, posuvoch pôdy a pod.
Sú využiteľné v akomkoľvek priemyselnom odvetví aj v stavebníctve a je možné ich použiť pre všetky média (kvapaliny, plyny, pevné látky).

Kompenzátory dokážu absorbovať rôzne typy pohybu (prípadne ich kombinácie):
• axiálny - v smere osi potrubia
• laterálny - v smere kolmom k osi potrubia
• angulárny - uhlové odchýlky od osi potrubia

Ponúkame neobmedzený výber svetlostí, rôzne možnosti materiálového vyhotovenia a široké spektrum pripojovacích koncoviek (príruby, nátrubky, závity, atď.) vrátane neštandardných vyhotovení.
V závislosti na druhu média a jeho parametroch (tlak, teplota, atď.) sa kompenzátory vyrábajú z nasledujúcich materiálov:
• vlnovec z ušľachtilej ocele
• gumový mech
• mech z technických tkanín