Plniace hubice

HENNLICH ENGINEERING dodáva plniace hubice (známe taktiež ako nakladacie zariadenia, harmoniky, vypúšťacie hubice atď.), ktoré slúžia pre bezprašnú nakládku sypkých materiálov do cisterien, vagónov, nákladných áut, lodí, kontajnerov, na voľnú skládku a pod.

Všade tam, kde dochádza k manipulácii so sypkými hmotami, dochádza k uvoľňovaniu ľahkej frakcie a úniku prachu do okolia. Prach znečisťuje okolie a negatívne ovplyvňuje hygienu pracovného prostredia a bezpečnosť prevádzky.

Pri voľnom sypaní dochádza tiež k nežiaducemu rozdružovaniu ľahších a ťažších frakcií. V niektorých prevádzkach dosahovali straty vplyvom poveternostných podmienok až 5%. Tieto a mnohé ďalšie nevýhody odstraňujú naše plniacej hubice.

Ponúkame tri typy plniacich hubíc:   

1. pre nakládku do cisterien   

2. pre nakládku do nákladných aut, vagónov, lodí či na voľné plochy   

3. pre kombinovanú nakládku