Deflagračná rúrová poistka

  • ak sa v potrubí zapáli zmes plynov schopných explózie, začne explózia a potom deflagrácia, ktorá sa vyznačuje relatívne nízkymi tlakmi a rýchlosťami plameňov
  • aby sa zabránilo prechodu reakcie do uzavretej časti zariadenia, použijú sa KITO deflagračné poistky
  • na rozdiel od poistiek proti detonácii je montáž krátkych dĺžok potrubí medzi zdrojom explózie a armatúrou u týchto poistiek obmedzená
Typ RV/N

• deflagračná poistka KITO®
• DN 400 až DN 600
• pre triedy výbušnosti do IIA

Typ RV/N-1200/600-IIA

• deflagračná poistka KITO®
• DN 600
• pre triedy výbušnosti do IIA

Typ RV/N-IIA-1000

• deflagračná poistka KITO®
• DN 400 až DN 600
• pre triedy výbušnosti IIA1 až IIA

Typ INE-I-.../...-1,2

• dvojsmerná deflagračná poistka KITO®
• DN 50 až DN 300
• pre triedu výbušnosti IIA1 (alt:I)

Typ INE-I-.../...-1,5

• dvojsmerná deflagračná poistka KITO®
• DN 65 až DN 150
• pre triedu výbušnosti IIA1 (alt:I)

De H33N H35N H39N H39.2N

• dvojsmerná deflagračná poistka KITO®
• DN 25 až DN 400
• pre triedu výbušnosti do IIA1 (alt: I)

Typ CFA-Def0-I-.../...-1,2

• dvojsmerná deflagračná poistka KITO®
• DN 50 až DN 400
• pre triedu výbušnosti do IIA1 (alt: I)

Typ EFA-Def0-I-…/…-2,5

• dvojsmerná deflagračná poistka
• DN 25 až DN 300
• pre triedu výbušnosti IIA1 (alt: I)

Typ EFA-Def0-I-.../...-6,0

• dvojsmerná deflagračná poistka
• DN 25
• pre triedu výbušnosti IIA1

De H33N H35N H39N H39.2N

• dvojsmerná deflagračná poistka
• DN 25 až DN 400
• pre triedu výbušnosti od IIA1 do IIA

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIA
Typ CFA-Def0-IIA-.../...-1,2

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 50 až DN 400

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIA
Typ EFA-Def0-IIA-…/…-X10

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 25 až DN 150

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIA
Typ EFA-Def0-IIA-…/…-X16

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 25 až DN 150

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIA
Typ EFA-Def0-IIA-.../...-1,6

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 40 a DN 100

De H33N H35N H39N H39.2N

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 25 až DN 800

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIB3
Typ CFA-Def0-IIB3-.../...-1,2

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 50 až DN 400

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIB3
Typ RG-Def-IIA-…-1,2

Deflagračná rúrová poistka
závit ⅛“ až 2“

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIA
Typ RG-Def-IIB3-...-1,2

Dvojsmerná deflagračná poistka
závit G 1/8" až 2"

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIB3

• dvojsmerná rúrová deflagračná poistka
• G 1/2" až G 2"
• pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIB3

Typ EFA-Def0-IIA-…/…-1,5

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 40 a DN 50

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIA
Typ RG-Def-I-…-1,2

Deflagračná rúrová poistka
závit ⅛“ až 2“

Pre skupinu výbušnosti IIA1
Typ RGE-Def-IIB1-50-15-1,2

Dvojsmerná deflagračná poistka
DN 50 a DN 15

Pre skupinu výbušnosti IIA1 až IIB1