Kombinovaný pretlakovo/podtlakový ventil

  • armatúry nachádzajú uplatnenie ako odvetrávacie otvory, zabraňujú nežiadúcemu pretlaku a podtlaku v nádržiach
  • s KITO poistkou sa zabráni spätnému prieniku plameňov do nádrže (odolný voči deflagrácii)
  • v zodpovedajúcom vyhotovení sú tieto armatúry odolné voči dlhodobému pôsobeniu žiaru
Typ VD/KS

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávajúci ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/KS-1

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/KL

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávajúci ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

De VD KL

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/MB-IIA

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/MB-IIB1

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB1

Typ VD/MC-IIA

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/MC-IIB1

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB1

Typ VD/o

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 250
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/o-1

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 250
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/o-DN25

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 25
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/oP

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 350
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/OL

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 200
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/o2

• kombinovaný rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

De vdae

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ VD/oG

• pretlakový a vákuový ventil
• DN 50 až DN 300
• nie je zahrnuté do protipožiarnych poistiek