Kombinovaný pretlakovo/podtlakový ventil

  • armatúry nachádzajú uplatnenie ako odvetrávacie otvory, zabraňujú nežiadúcemu pretlaku a podtlaku v nádržiach
  • s KITO® poistkou sa zabráni spätnému prieniku plameňov do nádrže (odolný voči deflagrácii)
  • v zodpovedajúcom vyhotovení sú tieto armatúry odolné voči dlhodobému pôsobeniu žiaru
Typ VD/KS

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávajúci ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

Ds o

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

De E14N E15N VD KL IIA

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávajúci ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

De E14.1N VD KL 1 IIA

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/MB-IIA

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/MB-IIB1

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB1

Typ VD/MC-IIA

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIA

Typ VD/MC-IIB1

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 80 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB1

Typ VD/o

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 250
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

De DS o

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 250
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/o-DN25

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 25
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

De E17.4N VD oP

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 350
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/OL

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 200
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/o2

• kombinovaný rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

De E20N VD AE IIB3

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 200
• pre triedu výbušnosti IIB3

Typ VD/oG

• pretlakový a vákuový ventil
• DN 50 až DN 300
• nie je zahrnuté do protipožiarnych poistiek

De E23N VD KG IIB3

pretlakovo/podtlakový venti
• DN 50 až DN 150
• pre triedu výbušnosti IIB3