Úvod

Naším hlavným cieľom je poskytovať Vám, našim zákazníkom, profesionálnu podporu na rýchlo sa meniacom trhu technických produktov a komplexných technických riešení.

Aby ste sa dozvedeli všetko o našich produktoch, pripravili sme pre Vás tieto webové stránky.

Radi privítame akýkoľvek Váš podnet či pripomienku.

Moji spolupracovníci aj ja osobne sa tešíme na vzájomnú spoluprácu!

Ing. Pavel Šumera
konateľ HENNLICH s.r.o.

 

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU

HENNLICH s.r.o. realizuje projekt s názvom
"Výrobné centrum HENNLICH"

 Hlavným cieľom projektu je zriadenie novej prevádzkarne v Košťanoch nad Turcom Výrobné centrum HENNLICH.

V rámci projektu obstaráme dlhodobý hmotný majetok so zámerom tvorby pridanej hodnoty výrobou troch produktov, ktoré sú pre našu spoločnosť nové: tesnení, inovovaných koľajníc lineárneho vedenia a systémov ready chain. Spustíme kvalitnú výrobu a naplníme hlavnú aktivitu projektu, rozvoj spoločnosti HENNLICH, existujúceho MSP.

Názov prijímateľa: HENNLICH s.r.o.
Sídlo: Na Bystričku 16, 036 01 Martin
IČO: 31 344 500
DIČ: 2020317409
E-mail: hennlich@hennlich.sk
Web: www.hennlich.sk

Výška nenávratného finančného príspevku: 90 801,20 EUR