Mlžné delá, rotačné atomizéry

Berater Richard Hanic