Protizášľahové armatúry

Ponúkame Vám protizášľahové armatúry, ktoré chránia zásobníkové nádrže pred spätným šľahnutím plameňa. Tieto nádoby slúžia k uskladňovaniu horľavých tekutín, pár a plynov. Armatúry KITO® úplne zabraňujú prieniku plameňov, explózie a detonácie do uskladňovacích nádrží.

Nami ponúkané príslušenstvo k nádržiam úplne zodpovedá predpisom a nariadeniam o ochrane životného prostredia.

Be- und Entlüftungshauben

• vetrací otvor na nádrže
• s alebo bez KITO poistky

Ds o dn 300

• zabraňuje nežiadúcim pretlakom v nádrži
• s alebo bez KITO poistky

Unterdruckventile

• zabraňuje tvorbe podtlaku v nádržiach
• s alebo bez KITO poistky

De vd ks 01

• zabraňuje vzniku nadbytočnému pretlaku a podtlaku v nádržiach
• s alebo bez KITO poistky

Rohrleitungsventile

• zabránenie pretlakom a podtlakom
• montáž do rúrových vedení

Detonationssicherungen

• detonačne odolné armatúry
• vlhké a suché detonačné poistky
• vždy podľa vyhotovenia pre stabilné alebo nestabilné detonácie

Deflagrationsrohrsicherungen

• deflagračná poistka
• vstavanie pri malých dĺžkach rúrových vedenie medzi zdroj vznietenia a armatúru

Spezialarmaturen

armatúry zo špeciálnych materiálov
povrchové úpravy pre armatúry

Zubehör

Príslušenstvo k ohňuvzdorným armatúram

• referencie z rôznych aplikácií u našich zákazníkov