Potrubné spojky

Potrubné spojky STRAUB - Istota, ktorej môžete veriť

Výhody:

 • Nezávislosť na systéme
  použiteľné pre všetky potrubné materiály
 • Flexibilné potrubné spojenie
  kompenzujú odchýlky (axiálny pohyb, uhlové vychýlenie, nesúosé potrubie)
 • Jednoduchá manipulácia
  nízka hmotnosť, úspora miesta, bez prípravy potrubí a špeciálneho náradia
 • Bez rizika požiaru
  možnosť použitia vo výbušnom prostredí alebo v stiesnených podmienkach bez špeciálneho príslušenstva alebo povolenia
 • Demontovateľné a znovu použiteľné
  minimálna doba odstávky, garancia niekoľkonásobného použitia
 • Tlmiace vlastnosti
  hluk, vibrácie, pohyby
 • Ekonomické vlastnosti
  vďaka rýchlej inštalácii uľahčujú prácu a znižujú náklady

 Aplikácie: 

 • priemysel - bezpečné - pre plyny, oleje, PHM, chemikálie...bez požiarneho rizika
 • voda/plyn - užitočné - na vysoké tlaky, akékoľvek potrubné materiály
 • budovy - efektívne - rýchle opravy, úspora času aj miesta
 • inžinierske siete - kvalitné - možnosť vyosenia, axiálna dilatácia

Formulár pre uľahčenie výberu potrubnej spojky nájdete v "stiahni dokument". Dokument je potrebné uložiť do počítača, vyplniť a odoslať.

STRAUB Grip-L

• pre priemyselné zostavy
• DN 20 až DN 600, prevádzkový tlak až 46 bar
• vyhotovenie v kvalite W2 a W5, špeciálne rozmery na požiadanie

STRAUB Flex

• spojky a kompenzátory v jednom
• DN 40 až DN 4000, prevádzkový tlak až 16 bar
• vyhotovenie v kvalite W1, W2 a W5, špeciálne rozmery na požiadanie

STRAUB Open-Flex

• roztváracia
• DN 40 až DN 4000, prevádzkový tlak až 16 bar
• vyhotovenia v kvalite W1, W2 a W4, špeciálne rozmery na požiadanie

STRAUB Combi-Grip

• na prechody
• DN 32 až DN 160, prevádzkový tlak až 16 bar
• vyhotovenie v kvalite W2 a W4, špeciálne rozmery na požiadanie

STRAUB Eco-Grip

• pre použitie pri nízkom tlaku a teplote
• DN 20 až DN 150, prevádzkový tlak až 10 bar
• vyhotovenie v kvalite W2

STRAUB Plast-Grip

• pre plastové rúry
• DN 32 až DN 160, prevádzkový tlak až 16 bar
• vyhotovenie v kvalite W2 a W4, špeciálne rozmery na požiadanie

STRAUB Rep-Flex

• opravné potrubné spojky
• DN 40 - DN 400, prevádzkový tlak 16 bar

STRAUB Step-Flex

• špeciálne vyhotovenie na požiadanie

STRAUB Clamp

• opravná svorka
• DN 40 až DN 400, prevádzkový tlak až 16 bar
• vyhotovenie v kvalite W4

STRAUB GRIP FF 122019

• špeciálne vyhotovenie s odolnosťou proti ohňu
• na požiadanie vyhotovenie v kvalite W2, W4 a W5

STRAUB GT

• opravné potrubné spojky
• vyhotovenie v kvalite W1, W2 a W4
• špeciálne priemery na požiadavku

STRAUB Flex 4

• flexibilná rúrová spojka
• pre veľké priemery
• pre veľké tlaky
• pre veľké rúrové rozostupy

STRAUB Grip-L Flamstop

• špeciálne vyhotovenie, na požiadanie
• vyhotovenie v kvalite W2 a W5