Centrálne mazanie a mazacia technika

Vážení zákazníci,

aby skupina firiem HENNLICH poskytla svojim zákazníkom čo možno najlepšie služby, bolo zriadené pre oblasť produktov a služieb "Centrálne mazacie a mazacia technika" spoločné česko-slovenské kompetenčné centrum. Prednosti pre Vás spočívajú predovšetkým v získaní komplexných služieb z jedného miesta.
Pre ČR a SR je týmto kompetenčným centrom odštepný závod CEMATECH firmy HENNLICH s.r.o. (ČR).
Využite výhody, ktoré Vám týmto vznikajú.


kontakt:
odštepný závod CEMATECH firmy HENNLICH s.r.o.
Libušínská 183
CZ-591 01 Žďár nad Sázavou
tel: +420 566 630 524
fax: +420 566 630 032
e-mail: cematech@hennlich.sk