Protizášľahové armatúry

Referencie

Projekt: Termická elektráreň v Kokave nad Rimavicou - dodávka kogeneračnej technológie do strojovne 

Zákazník: Engul, s.r.o.

Tovar: Dvojsmerná deflagračná poistka - EFA-Def0-IIB3-300/125-1,2-T