História

1922Firmu HENNLICH založil v roku 1922 v Duchcove vo vtedajšom Ceskoslovensku Hermann A. Hennlich. Zo začiatku firma fungovala ako veľkoobchod pre bane a huty, či ďalší priemysel. Onedlho po svojom vzniku sa stala prvou továrňou na výrobu elektród v Československu. Patentované mala napríklad elektródy na zváranie liatiny, kovaného  železa a ocele.
1945 Po roku 1945 začal Hermann A. Hennlich podnikať v rakúskom Schärdingu. Pokračovateľom tradície firmy sa stal Hermann W. Zebisch, vnuk zakladateľa firmy, ktorý stále riadi skupinu HENNLICH.
1978 Vznik firmy Hennlich & Zebisch GmbH v Rakúsku, špecializujúcej sa na tesniace prvky.
1989 Začiatok vlastnej výroby sústružených plastových prvkov v Rakúsku.
1991Zmeny vo východnej Európe podnietili návrat firmy Hennlich do Ceskoslovenska. Jej štyria spolocníci založili československú spolocnosť Hennlich Industrietechnik s.r.o. so sídlom v Litoměřiciach a odštepným závodom pre Slovensko v Bratislave.
1993Po zániku Československa a vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky založenie slovenskej spoločnosti Hennlich Industrietechnik s.r.o. Bratislava.
1994Založenie spoločnosti Hennlich-Ipartechnika Kft., Maďarsko.
1997Založenie spoločnosti Hennlich-Industrijska technika v Radovjici, Slovinsko.
2000Založenie spoločnosti Hennlich sp. z o.o. v Zabrze, Polsko.
2001 Presťahovanie spoločnosti Hennlich Industrietechnik Litoměřice do nového administratívneho areálu v Litoměřiciach, Česká republika.
2002Začiatok vlastnej výroby tesnení v Litoměřiciach, Česká republika a v Kecskeméte, Maďarsko.
2003 Založenie spoločnosti Hennlich d.o.o. v Záhrebe, Chorvátsko.
2004Dokončená výstavba skladu a výroby „Highspeed-Seal Service Center“ v Subene pri Schärdingu, Rakúsko.
2005 Založenie firiem Hennlich Industrietechnik v Bulharsku a Rumunsku so sídlami v Plovdive a Arade.
2006 Založenie firmy Hennlich-Industrietechnik v Srbsku.
Zaciatok pôsobenia firmy na Ukrajine s kanceláriou v Dneprodzeržinsku.
Hennlich sa stáva certifikovaným dodávateľom jednej z najväčších spoločností sveta, amerického Exxon Mobil.
2007  Rozšírenie skladových a výrobných priestorov pre tesniacu techniku v Subene pri Schärdingu, Rakúsko.
Začiatok prevádzky školiaceho strediska v Litoměřiciach, Česká republika.
2009 Založenie spoločnosti Hennlich Industrietechnik v Minsku, Bielorusko.
Spolocnost inštalovala najdlhší pohyblivý prívod energií na svete v elektrárni Tušimice (ČEZ).
2010 Hennlich Industrietechnik začína s prípravou vstupu na čínsky a indický trh.
Skupina Hennlich založila v Moskve dcérsku spoločnosť pre zákazníkov na ruskom trhu.
2014Dňa 28.3.2014 došlo k zmene názvu slovenskej spoločnosti z Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o. na HENNLICH s.r.o. a zároveň k zmene sídla spoločnosti.
V júli 2014 sa spoločnosť presťahovala do vlastného firemného areálu na Račianskej 188 v Bratislave. Od tohto obdobia má firma zázemie v Bratislave a v Martine.
2016V apríli 2016 sme v súlade s filozofiou trvalého zlepšovania kvality pre našich zákazníkov zaviedli systém riadenia skladu čiarovými kódmi (WMS). V decembri 2016 HENNLICH s.r.o. získal certifikát kvality podľa EN ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016. Zároveň sa počet spolupracovníkov firmy zvýšil na 50.