Vízia


Vízia skupiny HENNLICH

Preambula:

Skupina HENNLICH je dobrovoľným združením samostatných firiem a hlási sa k slobodnému , sociálnemu a ekologickému trhovému hospodárstvu.

I.

Chceme byť ekonomicky úspešní. Aby sme dosiahli tento cieľ musia mať možnosť prinajmenšom naše najdôležitejšie skupiny ( naši zákazníci, dodávatelia , spolupracovníci a vlastníci), profitovať z našich aktivít.


II .
Navyše nad rámec našich záväzkov vyplývajúcich zo zákona sme pripravení prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za naše okolie. Pri tom nám pomáha naše svedomie a naše možnosti.

III .
Skupina bude svojim členom prinášať výhody,  je to viac než iba suma jednotlivých potenciálov.

IV .
Svoje aktivity budeme priebežne optimalizovať zavádzaním nových systémov, produktov, know - how a služieb.

V.
Spolupracovníci firiem skupiny HENNLICH sú pripravení podávať vysoké pracovné výkony a tešiť sa z toho, že prispievajú ďalšiemu rozvoju firmy a tým aj seba samého.
Naši vedúci pracovníci vytvárajú také prostredie, v ktorom je možný plný rozvoj týchto pozitívnych vlastností našich spolupracovníkov.

VI .
Z rozdielnych názorov sa vytvára sila pre ďalší rozvoj. Naši spolupracovníci sú schopní a pripravení v takýchto situáciách spoločne hľadať a nachádzať riešenia.

VII .
Naše sily a energie sa môžu voľne rozvíjať, pretože si uvedomujeme rôznorodosť našich kultúr a skúseností na všetkých úrovniach a akceptujeme ich.