Štruktúra firmy

Vedenie firmy:

Ing. Pavel Šumera
konateľ

Ing. Katarína Malatová
prokuristka
0903 414 643
katarina.malatova@hennlich.sk

HENNLICH s.r.o. má certifikovaný systém manažérstva kvality a manažérstva environmentu podľa EN ISO 9001:2016 a 14001:2016.
Certifikát HENNLICH

Politika kvality a environmentu HENNLICH s.r.o.