Podrobnosti o krycích systémoch

Všeobecné princípy

Push Pull systém
Pružinový / elektrický motor
Napínací pás

Zatesnenie systému

Príklady zatesnenia

Befestigungsarten

Rôzne typy upevnenia

Führungsarten

Rôzne možnosti vedenia

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová