Filtračné systémy pre obrábacie stroje

  • moderný dizajn
  • bezúdržbová prevádzka
  • minimálne prevádzkové náklady
Ecofiltro

Nová generácia filtračných jednotiek, ktorá spĺňa nároky moderného trieskového hospodárstva

Papierfiltration

Vhodná pre aplikácie s vysokým stupňom jemnosti filtrácie

Magnetfiltration

Vhodná pre aplikácie s magnetickým odpadom

Hydrozyklonfiltration

Vhodná predovšetkým pre veľkokapacitné filtrácie

Cartridgefiltration

Vhodná pre aplikácie s požiadavkou veľkého stupňa jemnosti filtrácie

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová