Stierače

Stierače sú určené na stieranie lineárnych vodiacich plôch. Bránia predovšetkým prieniku chladiacich kvapalín, triesok, prachu, brúsneho kalu a iných nečistôt do citlivých častí stroja.

Stierače sa štandardne dodávajú ako rovné profily s menovitou dĺžkou. Niektoré profily je však možné tvarovať podľa profilu stieranej plochy.

Ďalšia možnosť je stierač, ktorý je vyrobený podľa dopredu vytvorenej formy. Formu na výrobu stieračov je možné rozmerovo a tvarovo prispôsobiť podľa potrieb danej aplikácie. Stierač vyrobený podľa formy potom poskytuje najlepšie možné stieracie vlastnosti podľa požiadaviek aplikácie. Takéto stierače sa používajú najmä na stieranie profilovaných koľajníc lineárnych vedení.

Pre správnu funkciu stierača je veľmi podstatná hodnota predpätia, ktorá je u jednotlivých typov označená hodnotou ΔV a je uvádzaná v mm. Konkrétne hodnoty predpätia nájdete pri jednotlivých typoch stieračov.

Horúce špony, ktoré sa pri obrábaní kovov bežne vyskytujú, môžu stierač nenávratne poškodiť a umožniť tak prienik kvapalín, špôn a iných nečistôt do pohybového ústrojenstva obrábacieho stroja. Môže tak dôjsť k celkovému zadretiu pohybového aparátu stroja. Preto je možné stierač vybaviť kovovým predstieračom, ktorý zabráni prieniku horúcich špôn k samotnému stieraču.

 

Serie TSA

Vysoká odolnosť voči oteru
Dobrá odolnosť voči minerálnym olejom a chladiacim kvapalinám
Štandardná dĺžka 500 mm a 1 000 mm

Serie FBA

Jednoducho vymeniteľné stieracie brity
Často využívané pre tvarové stierače

Serie FBA-V und FBA-E

Rôzne zástavbové rozmery

Serie E

Výborné mechanické vlastnosti
Jednoduchá výmena stieracieho britu

Abstreifer nach Kundengeometrie

Nenašli ste stierač podľa Vašich požiadaviek?

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová