Podrobnosti o krycích systémoch

Spôsoby vedenia

Führungsarten

Medzi oblasti použitia Alutecových krycích systémov patria stroje, prevažne obrábacie stroje. Vedenie týchto systémov je prispôsobené presne na mieru aplikácii, kde je systém použitý. Dajú sa kombinovať rôzne spôsoby vedenia a Alutecový kryt môže byť vedený v kruhu, rohu, alebo do krycieho boxu. Vodiace koľajnice môžu byť vyrobené z kovu v kombinácii s klznou umelou hmotou alebo len z klznej umelej hmoty.

Jednotlivé príklady spôsobov vedenia: 

Vedenie pre traverzálne aplikácie:

Typ A

Typ B

Typ C

 

Vedenie pre horizontálne a vertikálne aplikácie:

Typ D

Typ E

Typ A:
V tomto prípade je celá váha Alutecového krytu zavesená na čapoch v hornom klznom vedení. Spodné vedenie je určené len na definovanie pojazdu krytu a aby nedochádzalo k jeho vychyľovaniu z osi pojazdu.

Typ B:
Tento spôsob vedenia je veľmi podobný typu A. Alutecový kryt je aj tu zavesený na čapoch v hornom klznom vedení. Líši sa len v spodnom vedení, kde sú použité špeciálne plastové klzné prvky, ktoré sa veľmi jednoducho pripevnia do vopred vyfrézovaných drážok v Alutecovom profile. Vedenie krytu je následne zaistené špeciálnym plechovým vedením.

Výhodou tohoto typu vedenia je veľmi jednoduchá, rýchla a lacná oprava v prípade poškodenia vedenia.

Typ C:
Pri tomto type vedenia je celá váha krytu nesená na spodnom vedení, ktoré je vybavené rolnami. Horné vedenie slúži na definovanie správneho pojazdu krytu a zabraňuje jeho vyoseniu.

Typ D:
Alutecový kryt je v tomto prípade vedený po oboch stranách špeciálnymi plastovými prvkami a vodiacim plechom (viď typ B). Prvky sú zasadené do  vopred vyfrézovaných drážok v Alutecovom profile a následne vedené vodiacim plechom. Výhodou tohoto typu vedenia je veľmi jednoduchá a rýchla oprava v prípade poškodenia vedenia.

Typ E:
Pri tomto type je Alutecový profil vedený pomocou čapov, ktoré sú na ňom navarené a tie sú vedené v klznom plastovom vedení.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová