Teleskopické kryty

Perfektná ochrana Vašich strojov v najkratšom čase...

HENNLICH- teleskopické kryty sú svojou konštrukciou určené k maximálnej ochrane lineárnych pojazdov.

Svojou robustnou konštrukciou a použitým materiálom sú určené na ochranu pred:

  • žeravými šponami, ktoré vznikajú pri trieskovom obrábaní
  • chladiacou kvapalinou, ktorá je použitá pri obrábaní
  • ťažkými bremenami, ktoré môžu dopadnúť na inak nechránený lineárny pojazd
  • úrazom obslužného personálu stroja

Vlastnosti teleskopických krytov

Teleskopické kryty sú určené na ochranu lineárnych vedení, guľôčkových a trapézových skrutiek všetkých pojazdových osí.

Teleskopické kryty je možné do značnej miery prispôsobiť požiadavkám aplikácie. V procese návrhu možno zohľadniť priestor, ktorý je k dispozícií a podľa týchto možností kryt navrhnúť.

Štandardný hrúbka plechu sa pohybuje od 1,5 mm do 3,0 mm. Pre špeciálne aplikácie možno vyrobiť teleskopický kryt z ušľachtilého oceľového plechu.

Teleskopické kryty sú zhotovené z:

  • jednotlivých elementov
  • koncových prírub
  • rebier
  • stieračov
  • klzákov, rolerov, pantografového systému, alebo iných doplnkových komponentov
Einbausituationen

Základné pracovné pozície: horizontálna, vertikálna a priečna

Bauformen

Prehľad základných tvarov teleskopických krytov

Špeciálne prevedenia

Gleiter, Rollen und Dämpfer

Časti, ktorými je možné teleskopické kryty vybaviť

Geschwindigkeiten >15m/min

Tlmiče rázu - potrebné vybavenie pri vyšších prevádzkových rýchlostiach

Pantografový systém

Pre zabezpečenie rovnomerného rozťahu alebo zrazu všetkých elementov

Systém mosadzných zámkov

Aplikácie vyžadujúce špeciálne tvary teleskopických krytov

Klzák pre vertikálne pojazdy

Pružinový mosadzný klzák pre špeciálne vertikálne pojazdy

Pochôdzny teleskopický kryt

Uľahčenie prístupu obsluhy k stroju

Príklady použitia

Typické aplikácie
Príklady aplikácií u zákazníkov

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová