Čerpadlá s excentrickým šnekom

Čerpacia trubica s excentrickým šnekom s rýchlospojkou motora (SWK)

Dickstoffpumpe mit Schnellwechselkupplung (SWK)

Konštrukcia a funkcia:
Čerpacia trubica s excentrickým šnekom typ SWK je s elektromotorom spojená rýchlospojkou. Spojovacím prvkom je robustnou spojovacou objímkou. Týmto spôsobom je možné ťažký elektromotor bez náradia, len rukou, v sekunde odpojiť od čerpacej trubice alebo opäť pripojiť k motoru.

Krútiaci moment motora je prenášaný na hriadeľ čerpacej trubice pomocou zubovej spojky. Axiálne sily, vznikajúce pri prevádzke čerpadla, sú zachytené medzihriadeľom so zdvojeným ložiskom.

Vyhotovenie

Čerpacia trubica, rotor a hriadeľ:

ušľachtilá oceľ 1.4571

Stator:

NBR, NBR-biely, FPM, PTFE

Čerpacia trubica-Ø:

max. 54 mm

Pripojenie výtlaku:

vonkajší závit G 1 1/2"

Motor:

0,37 až 1,5 kW

Výhody prevedenia s rýchlospojkou:

  • rýchlo odnímateľný motor
  • ľahšia a bezpečnejšia manipulácia so samotnou čerpacou trubicou
  • nie je potrebné žiadne zdvíhacie zariadenie
  • možnosť používať viac čerpacích trubíc pri použití len jedného motora

Použitie:
Hydraulický výkon čerpadiel s excentrickým šnekom môže byť ovplyvňovaný použitým elektromotorom.Zmena dopravovaného množstva je proprocionálna zmene otáčok motora. So zvyšujúcou sa viskozitou klesá tekutosť média. Redukciou otáčok motora je možné čerpadlo prispôsobiť dopravovanému médiu. Príliš vysoké otáčky pri doprave viskóznych médií nižujú šetrnosť čerpania voči médiu.

Čerpadlo s excentrickým šnekom je možné dodať aj vo vyhotovení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu!