Hadicové čerpadlá

Hadicové čerpadlá sú objemové čerpadlá bez upchávok a ventilov.
Dopravované médium (viskozita až do 35.000 mPas) neprichádza do styku s pohyblivými časťami čerpadla, ale len s vnútorným povrchom pracovnej hadice.

Materiál hadice:
naturkaučuk*, neoprén, hypalon, ponnpren*, perbunan*, EPDM
(*aj s FDA-certifikátom pre použitie v potravinárstve)

Použiteľnosť pre:

 • agresívne dopravované látky ako:
  kyseliny, lúhy, galvanické kúpele, odpadové vody a pod.
 • abrazívne materiály ako:
  glazúry, emaily, porcelánové a keramické šliky, kaly, vápenné mlieko apod.
 • viskózne látky ako:
  sirupy, cestá, pasty, lepidlá, kvasnice a iné husté látky
 • citlivé látky, ktoré musia byť dopravované šetrne a bez porušenia ako:
  latex, ovocie, omáčky, jogurt, hotové pokrmy apod.

Trockenläufer

Samonasávacie, bezpečné proti chodu na sucho
0 - 24.500 l/h, max. 4 bar

Funktionsprinzip nasslaeufer klein freigestellt

Samonasávacie, bezpečné proti chodu na sucho
0 - 60.000 l/h, max. 15 bar
Vysokotlaké prevedenie