Zubové čerpadlá

SAWA zubové čerpadlá sa vyznačujú svojou robustnou konštrukciou. Sú vhodné na dopravovanie kvapalín s viskozitou až do 5000 mPas.

Typ Sawa ZR/ZRP

Max. prietok: Q = 9 m3/h
Max. dopravná výška: H = 100m
Max. teplota: T = -50 - 120 °C (do 350°C pre teplonosné médiá)
Viskozita: max. 5000 cp