Membránové kompresory

Kompresory s kovovou membránou

SERA kompresory s kovovou membránou sú oscilujúce membránové kompresory.
Používajú sa na tlačenie plynov bez znečistenia olejom.

Hlavné oblasti nasadenia:
tlačenie horľavých, agresívnych, inertných, toxických a rádioaktívnych plynov.

Typenreihe MV 5...

Jednostupňový membránový kompresor, horizontálny.
Nasávací tlak je 0,5...1 bar.Tlak na výstupe do 15 bar.
Kompresný pomer závisí od druhu čerpaného plynu. Môže byť až 1:15.

Typenreihe MV 1... bis MV 4 ...

Jednostupňový membránový kompresor, vertikálny.
Nasávací tlak je väčší alebo rovný 1 bar. Tlak na výstupe do 500 bar.
Kompresný pomer závisí od druhu čerpaného plynu. Môže byť až 1:15.

Typenreihe MV 2...IIK bis MV 4...IIK

Dvojstupňový membránový kompresor, vertikálny.
Nasávací tlak je väčší alebo rovný 1 bar. Tlak na výstupe do 500 bar.
Kompresný pomer závisí od druhu čerpaného plynu. Môže byť až 1:15 / stupeň.

Typenreihe MV 5...II

Dvojstupňový membránový kompresor, kompaktná V-konštrukcia.
Nasávací tlak je väčší alebo rovný 1 bar. Tlak na výstupe do 200 bar.
Kompresný pomer závisí od druhu čerpaného plynu. Môže byť až 1:10 / stupeň.

Typenreihe MV 2...IIIK bis MV 4...IIIK

Trojstupňový membránový kompresor, vertikálny.
Nasávací tlak je väčší alebo rovný 1 bar. Tlak na výstupe do 500 bar.
Kompresný pomer závisí od druhu čerpaného plynu. Môže byť až 1:15 / stupeň.