Prečerpávacie zariadenia

Prečerpávacie zariadenia firmy HOMA Pumpenfabrik sa používajú v prípade potreby odčerpávania vody do kanalizácie, ktorá sa nachádza na vyššej úrovni ako je miesto čerpania. 

Znečistenou vodou rozumieme vodu znečistenú použitím (napr. z umývadla, sprchy). Pri odpadovej vode sa jedná o znečistenie vrátane obsahu fekálií.

De hebeanlage H76K

Čerpadlo kondenzátu so zásobníkom a riadením

für Schmutzwasser

Automatické odstránenie znečistenej vody bez fekálií z miesta pod úrovňou kanalizácie

für Abwasser

Automatické odčerpanie odpadovej vody s fekáliami z miesta pod úrovňou kanalizácie