Membránové kompresory

Typový rad MV 5... II

Typenreihe MV 5...II

Funkcia:
Pohyb zdvihu piestu sa prenáša cez hydraulickú kvapalinu na kovovú membránu.Viacvrstvová membrána leží na konci tlakového zdvihu celoplošne na hlave ventilov, resp. na konci nasávacieho zdvihu na dierovanej doske. Vyrovnávacie čerpadlo a regulačný tlakový ventil sa starajú o optimálny objem hydraulickej kvapaliny medzi piestom a membránou. Pohon kompresoru sa realizuje pomocou elektromotora. Vyrovnávacie čerpadlo je hnané z kľukového hriadeľa kompresoru. Sací a výtlačný ventil sa otvárajú v rytme zdvihu membrány.

Kovová membrána:
Membrána má tri vrstvy. Materiály membrány na strane plynu zaisťujú bezpečné a bezolejové čerpanie plynu. Stredná membrána (signálna membrána) prevezme spolu s tlakovým spínačom úlohu snímača poškodenia membrány. Membrány sú vyrábané z odolnej, antikoróznej, špeciálnej pružinovej ocele (1.4310). Vždy podľa zloženia tlačeného plynu môže byť membrána na strane plynu tiež z vysoko legovaného materiálu (nap. Monel, Hastelloy).

Dopravované množstvo:
Dosiahnuteľný objemový tok je závislý od nasávacieho tlaku, medzného tlaku a vlastností plynu. Viacstupňové vyhotovenia (až do 3.stupňov) umožňujú tiež kompresný pomer, hospodárnu a ohľaduplnú prevádzku.

Bezpečnosť:
Všetky kompresory s kovovou membránou majú snímač poškodenia membrány. Tým je zaistené, že pri náhlej poruche nedochádza k úniku plynu,či znečisteniu životného prostredia. Vždy sa využívajú aj ďalšie kontrolné zariadenia napr. na teplotu, tlak a prietok.

Chladenie:
Kompresor ej chladený spravidla vodou. Veľká plocha s dobrým vyžarovaním tepla vyžaduje nepatrné množstvo chladiacej vody. Menší kompresor s nízkym kompresným pomerom dokáže pracovať bez vodného chladenia.

Nepriepustnosť:
Nepriepustnosť plynu v danej oblasti činí štandardne  10-3mbar l/s, v špeciálnom vyhotovení až do 10 - 16 mbar l/s. preto sa hodí kompresor s kovovou membránou obzvlášť pre prepravu jedovatých a výbušných plynov. Chráni ľudí a životné prostredie.

Výhody:

 • tlačenie bez znečistenia plynu
 • tlačenie bez nečistôt
 • nízka hladina hluku
 • robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou
 • použité vysokokvalitné materiály
 • dopravované množstvo - regulovateľné
 • jednoduchá údržba
 • priestorovo úsporné vyhotovenia
 • certifikát ATEX
 • nie je potrebná žiadna kompenzácia tlaku pri štarte


Príslušenstvo:

 • vyhrievanie kľukovej skrine (pre vonkajšie umiestnenie)
 • snímač tlaku oleja a plynu
 • kontrola teploty oleja a plynu
 • snímač prietoku chladiacej vody (uzavretý chladiaci okruh)
 • špeciálny olej (napr. pri čerpaní O2)
 • plynový chladič, tlmič pulzov
 • riadiace prvky a celé ovládanie
 • ventily, filtre, manometre
 • iné príslušenstvo na požiadanie

Vyhotovenie kompresorov sa realizuje v súlade s platnými európskymi smernicami:

 • strojné zariadenia - smernica (98/37/EG IIA)
 • hladina hluku - smernica 2000/14/EG
 • nízkonapäťové zariadenia - smernica 73/23/EWG inkl.93/68/EWG
 • elektromagnetická zlučiteľnosť 89/336/EWG inkl. 92/31/EWG a 93/68 EWG
 • ATEX - smernica (94/9/EHS)
 • tlakové zariadenia  - smernica (97/23/EG)
 • DIN EN 292 časť 1+2
 • DIN EN 1012

Kompresory s kovovou membránou majú označenie CE.