Dávkovacie zariadenia

Prípravné a dávkovacie zariadenia flokulantov

Ansetz- und Dosieranlagen für Flockungshilfsmittel

Naše rozpúšťacie zariadenie, typ Sera, slúži v úpravovniach vody na výrobu polyelektrolytu. Tieto roztoky sa pridávajú v stanovenej koncentrácii do vody alebo do odpadovej vody. Tým sa skracuje čas sedimentácie zákalu, častíc znečistenej vody. Častice znečistenia sa vyvločkujú a môžu byť potom jednoducho odfiltrované.

Dodávame manuálne (pracujúce v šaržovej prevádzke) a plnoautomatické prípravné zariadenia pre flokulant. Môžu byť vyrobené ako rôzne systémy, napríklad pre prípravu hotového roztoku na priame použitie alebo ako zásobný roztok, ktorý sa pred dávkovaním doriedi na potrebnú koncentráciu.

Prípravné zariadenie je dodávané ako kompletne zmotovaná a prepojená jednotka. Na mieste určenia je nutné zabezpečiť len prevádzkovú vodu (bez nečistôt), trojfázový prúd a výtlačné potrubie od dávkovacieho čerpadla k miestu dávkovania.

 

Dodávame:

 • Jednokomorové zariadenie (obsah: rozpúšťacia nádrž až do 3.000 l)
 • Dvojkomorové zariadenie (obsah: rozpúšťacia nádrž až do 2 x 3.000 l)
 • Trojkomorové zariadenie (obsah: až do 5 m3)

Hlavné diely:

 1. nádrž

 2. objemový dávkovací šnek s násypkou a rozpúšťacím zariadením

 3. miešadlo (pre rozpúšťaciu komoru a komoru na zrenie)

 4. kontrola hladiny

 5. vypúšťanie a prepad

 6. aparatúra prevádzkovej vody

 7. dávkovacie čerpadlo

 8. dorieďovacia aparatúra

 9. rozvádzač