Teleskopické kryty

Rýchlosti >15m/min

Geschwindigkeiten >15m/min

Pre výber typu teleskopického krytovania je rozhodujúca prevádzková rýchlosť. Tlmiče nie sú potrebné pri prevádzkových rýchlostiach do 15m/s.

V rozmedzí 16 až 30m/s odporúčame použiť tlmiče rázov, ktoré znižujú hlučnosť pri pojazde teleskopických krytov. Vďaka nim sa tiež zvyšuje životnosť teleskopu a predlžujú sa intervaly medzi jednotlivými údržbami.

Od 31 do 60 m/s je potrebný špeciálny pantografový systém. Ten zabezpečuje dodatočnú stabilitu a rovnomerné a jednoduché rozťahovanie pri vysokých rýchlostiach.

Tlmiče pri rozťahovaní

Tlmiče sa vyrábajú z NBR gumy a ich tvrdosť Shore je 80. Sú pripevnené k prednej časti prvkov teleskopického krytu a poskytujú efektívne spomalenie jednotlivých segmentov.

Tlmiče pri uzatváraní

Tlmiče sa tiež zhotovujú z NBR a majú tvrdosť Shore 80. Tieto tlmiče sa inštalujú na zadnú časť vodiacej lišty. Tlmiče je možné zhotoviť v rozdielnych tvaroch a veľkostiach podľa požiadaviek zákazníka.

Špeciálne guličkové valčeky

Kvôli jednoduchej výmene sú valčeky pripevnené pomocou skrutiek na rebrách jednotlivých elementov teleskopického krytu. Valčeky môžu byť kovové, plastové alebo kovové s plastovým povrchom.

Rýchlosť od 15 do 30 m/min
                 Rýchlosť od 30 do 60 m/min
Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová