Krycie vaky

Spôsoby vedenia vakov

Krycie vaky sú vo väčšine prípadov vedené pomocou vhodne tvarovaných PVC rámikov. To zabezpečí pevné a dostatočne pohyblivé pripevnenie vaku k vedeniu. Vôľa medzi PVC rámikom a vedením vaku je spravidla 1 mm, avšak môže sa líšiť v závislosti na rozmeroch vaku a danej aplikácie.

PVC rámik možno ľubovoľne tvarovať, ako môžete vidieť na nasledujúcich obrázkoch.

 

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Typ 7

Typ 8

Typ 9

Typ 10

Typ 11

Typ 12

 

 

 

 

 

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová