Aplikácie dýz v hutníctve

Stranggusskühlung

Dýzy pre optimálne sekundárne chladenie, vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Použitie: chladenie pomocou jednolátkových a dvojlátkových dýz
Entzunderung

Dokonalé odstránenie okují dýzami je predpokladom pre vysokú kvalitu výroby a nízke prevádzkové náklady

Použitie: zlepšenie kvality povrchu, zníženie prevádzkových nákladov, menšie opotrebenie pracovných valcov
Flachstr 52 montiert

Dokonalá technológia pre chladenie valcov vrátane riadiacich systémov

Použitie:  chladenie valcov, chladenie pásov, čistenie pásov, mazanie pracovných valcov