Aplikácia dýz v oblasti životného prostredia

Düsenlanzen + Lanzensysteme

Dvojmediálne dýzy s vnútorným a vonkajším zmiešavaním médií

Použitie: chladenie, zvlhčovanie, odstraňovanie dusíku, sušenie, absorpčné procesy
Csm HYDRO trysky zivotni prostredi upoutavka f6e20db1e2 – kópia

Kompletný systém na úpravu plynu vrátane dýz, čerpacej techniky, regulácie a elektronických riadiacich jednotiek

Použitie: chladenie plynu, zvlhčenie plynu, DeNOX - procesy, vstrekovanie kvapalných palív do spaľovacích komôr
Rauchgasentschwefelung

Vďaka tvorbe jemných kvapiek dochádza k chemickej reakcii medzi molekulami plynu a kvapaliny, a tým k efektívnemu odlúčeniu oxidov síry zo spalín

Použitie: odsírenie, čistenie plynov, chladenie plynov