Dezinfekčné systémy

ADI systém na dezinfekciu osôb

• pre sanitáciu/dezinfekciu ľudí pri vstupe a výstupe z citlivých oblastí

IDA 3 systém na dezinfekciu vozidiel

• modulárny systém na dezinfekciu vozidiel a podvozkov
• jednoduchá montáž