Vzduchové dýzy

V zásade je možné každú dýzu s plochým alebo ostrým lúčom použiť tak pre kvapalinu, ako aj pre tlakový vzduch. Najlepší efekt však docielite s dýzami, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre tlakový vzduch alebo sýtu paru, a ktoré sú bližšie opísané v tejto časti našej stránky. Okrem použitia na tlakový vzduch, môžu byť tieto špeciálne dýzy použité aj pre sýtu paru. Oblasti použitia pre vzduchové dýzy LECHLER sú napríklad účelové ofukovanie a vyfukovanie, chladenie, zahrievanie, sušenie a čistenie.

Viackanálové dýzy pre tlakový vzduch

Tlakový vzduch je vo viacerých priemyselných a remeselníckych odboroch nevyhnutným pomocníkom. Tlakovým vzduchom je možné čistiť, chladiť, čerpať - možností nasadenia je skutočne veľa. Tam, kde sa pracuje s otvoreným tlakovým vzduchom, často vzniká vysokofrekvenčný pískavý zvuk, ktorý môže poškodiť sluch. Vzniká pri turbulenciách na výstupe vzduchu. To znamená: čím je vzduchový lúč lepší a silnejší, tým je vyššia hladina hluku, ktorá je zdraviu škodlivá, a tým je vyšší nákladový faktor spotreby vzduchu.

Máme pre Vás riešenie: viackanálové dýzy pre tlakový vzduch LECHLER výrazne znižujú hladinu zvuku pri väčšej ofukovacej sile lúča a menšej spotrebe vzduchu. Funkcia viackanálových tlakových vzduchových dýz spočíva v rozdelení vstupujúceho prúdu vzduchu na jednotlivé vzduchové lúče. Šesťnásť prúdových, vhodne usporiadaných vzduchových kanálov, zaručuje rovnomerný, smerovaný a silný vzduchový zväzok lúčov.

Chcem zaslať on-line dopyt. Mám otázku.

Whisperblast-Mehrkanaldüsen

Viackanálové dýzy pre stlačený vzduch

Flachstrahl- und Vollstrahldüsen

Dýzy s plochým a plným lúčom pre stlačený vzduch a sýtu paru