Klzné puzdro iglidur® L250

Klzné puzdra iglidur® L250 boli vyvinuté pre vysoké rotačné rýchlosti s nízkymi radiálnymi silami. Obzvlášť pre ventilátory a motorové ložiská, kde je vyžadovaná extrémna odolnosť voči opotrebovaniu.

  Kedy použiť iglidur® L250

  Kedy nepoužiť iglidur® L250

  • pre rotačné aplikácie s vysokými rýchlosťami
  • v kombinácii s nízkym zaťažením 
  • ak je požadovaná nízka hlučnosť
  • ak je požadovaná najvyššia životnosť
  • ak sa vyskytujú vysoké tlaky (pozri iglidur® Q, iglidur W300)
  • tam, kde je potrebné univerzálne, cenovo priaznivé klzné ložisko (pozri iglidur® G)
  • ak je konštantná teplota trvalo vyššia ako 90°C (pozri iglidur® V400)
Form S

Klzné puzdro iglidur® L250
Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro iglidur® L250
Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula