Klzné puzdro iglidur® J

Klzné puzdrá iglidur® J sú navrhnuté pre najnižšie koeficienty trenia za sucha a pre minimalizáciu stick slip efektu. S maximálnym dovoleným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú iglidur® J vhodné pre najvyššie zaťaženie.

  Kedy použiť iglidur® J

  Kedy nepoužiť iglidur® J

  • nízke opotrebovanie oproti rôznym hriadeľom až do 5 MPa
  • klzné puzdrá s nízkym koeficientom trenia pri chode na sucho
  • tlmenie chvenia
  • dobrá chemická odolnosť
  • najlepšie vlastnosti klzných puzdier pri použití mäkkých materiálov hriadeľa
  • nízka absorpcia vlhkosti
  • pre vysoké rýchlosti
Form S

Klzné puzdro iglidur® J
Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro iglidur® J
Klzné puzdro s prírubou

Form T

Klzné puzdro iglidur® J
Axiálna klzná podložka

Berater Kamil Štrkula