Klzné puzdro iglidur® H1

iglidur® H1 je vhodnou voľbou, ak je potrebná dlhodobá výdrž v extrémnych prevádzkových podmienkach. Extrémna oteruvzdornosť je spojená s teplotnou a chemickou odolnosťou - vhodné nielen pre baliaci, potravinársky a automobilový priemysel.

  Kedy použiť iglidur® H1

  Kedy nepoužiť iglidur® H1

  • ak je požadovaná dlhodobá životnosť klzného ložiska aj napriek vplyvu teplôt a vlhkosti
  • keď je pre klzné ložisko dôležitý nízky koeficient trenia pri vysokých teplotách
  • keď je aplikácia namáhaná pravidelným agresívnym čistením (striekaním, prúdom pary)
  • ak sú klzné ložiská používané v motorovom priestore
  • pri vysokom povrchovom tlaku (pozri iglidur® Z)
  • ak je požadovaná najlepšia univerzálna chemická odolnosť (pozir iglidur® X)
  • ak je potrebné zohľadniť nákladovú efektívnosť ložiska pre vysokú teplotu, bez potreby ideálnej odolnosti voči opotrebovaniu (iglidur® H2)
  • ak je požadované klzné ložisko s atestom FDA, ktoré je vysoko odolné voči teplote (pozri iglidur® A500)
Form S

Klzné puzdro iglidur® H1
Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro iglidur® H1
Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula