Klzné puzdro iglidur® V400

Materiál, z ktorého je iglidur® V400 vyrobený možno použiť až do 200°C. Vďaka ich vysokej pružnosti sú tieto puzdra vhodné taktiež pre vibrujúce aplikácie a vysoké tlakové špičky. 

Kedy použiť iglidur® V400:

  • pre nekalené hriadele
  • pre aplikácie s teplotami vyššími než 130°C
  • pokiaľ sa vyskytujú vibrácie a hranové zaťaženie
  • v prašnom prostredí
Form S

Klzné puzdro iglidur® V400
Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro iglidur® V400
Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula