Uchopovače

FORMULÁR PRE VÝBER PNEUMATICKÉHO UCHOPOVAČA

Parallel - zweischalend

• uchopovače veľkých i malých rozmerov
• robotické aplikácie
• manipulačné zariadenia

Parallel - dreischalend

• robotické aplikácie
• manipulačné zariadenia
• veľké uchopovacie sily

Kniehebel

• v aplikáciach, kde je potrebný až 180° pohyb čeľustí
• dvoj alebo trojčeľusťové prevedenie
• regulácia otvorenia čeľuste

Winkel

• manipulačné zariadenia
• presné polohovanie čeľuste
• otváranie čeľuste až do uhlu 90°

Gummi

• jemný kontakt s výrobkom
• možnosť vonkajšieho alebo vnútorného uchopenia

Nadel

• uchopovače so 4 až 24 ihlami
• kvalitné materiály z niklu alebo ušľachtilej ocele
• pre jemné uchytenie textílií, napr. kobercov

Für Dichtungen

• pre jednoduché navliekanie

O-krúžkov