Rýchlospojky Mono

Hydraulické rýchlospojky, špeciálne rýchlospojky,  bezodkvapové a bezodstrekové rýchlospojky (Clean-Break).

Rýchlospojky sú nasadzované tam, kde sú prepravované a bezpečne rozpájané kvapaliny, plyny, pary, elektrické a optické signály alebo silová elektrika.

Oblasti využitia: automobilový priemysel, letectvo a kozmonautika, chémia a farmácia, ťažobný priemysel, medicína, dopravná technika, strojársky a zbrojársky priemysel.

Pri výbere správneho typu rýchlospojok je potrebné poznať:

  • médium, ktoré okruhom prechádza
  • maximálny stály prevádzkový tlak
  • spôsob pripojenia rýchlospojky na oboch stranách

Rýchlospojky ponúkame:

  • vo svetlostiach od 2 - 300 mm (1/16 - 12")
  • pre tlaky vákua do 3 000 bar 
  • do teplôt od  -253°C do +800 °C

Informácie, ktoré Vám pomôžu pri výbere (napr. typy pripojenia, tabuľka odolností materiálov...) nájdete v Stiahni dokument.

Niederdruck-Kupplungen

Do 100 bar, pre rôzne médiá

Mitteldruck-Kupplungen

Do 250 bar, pre rôzne média

Hochdruck-Kupplungen

Do 4 000 bar, pre rôzne médiá

Clean-Break-Kupplungen

Bez odstreku a lekáže

Sonderausführungen

Pre špeciálne použitie

Zubehör

Krytky/prachovky, špirálové hadice, ofukovacie pištole