Tlakomery

• tlakomery (manometre) s Bourdonovou, so zapuzdrenou a doskovou pružinou
• presné tlakomery
• kontaktné tlakomery
• tlakomery diferenčného tlaku

Manometer

Manometre pre priemyselné meranie tlaku.

Kontaktmanometer (nicht in HAT)

Manometre so spínacou jednotkou pre stráženie jednej alebo dvoch hodnôt tlaku.

Differenzdruckmanometer (nicht in HAT)

Manometre pre meranie rozdielu tlakov.