Minerálne izolované termočlánky

R9 Ausf 0

• s voľnými koncami 20 mm
• pracovná teplota - 200 °C až 1100 °C
• priemer plášťa 0,15 až 8 mm
• option: zúžený merací hrot

R9 Ausf a

• s pripojovacou hlavicou A
• pracovná teplota: -200 °C až 1100 °C
• priemer stonky: 3,0 mm až 8,0 mm
• option: zúžený merací hrot

R9 Ausf am

• meracia vložka s keramickou pripojovacou svorkovnicou
• pracovná teplota: -200 °c až 1100 °C
• priemer stonky: 3,0 mm až 8,0 mm

R9 Ausf b

• pracovná teplota: -200 °C až 1100 °C
• priemer stonky: 1,5 mm až 8,0 mm
• option: zúžený merací hrot

 

R9 Ausf bm

• meracia vložka s keramickou pripojovacou svorkovnicou
• pracovná teplota: až 1100 ° C
• priemer stonky: 1,5 mm až 8,0 mm

R9 Ausf cd

• s pripojovacou hlavicou B
• pracovná teplota: až 900 °C
• priemer stonky: 1,5 mm až 6,0 mm
• option: zúžený merací hrot

R9 Ausf cdm

• meracia vložka s keramickou pripojovacou svorkovnicou
• pracovná teplota: až 900 °C
• priemer stonky: 1,5 až 6,0 mm

R9 Ausf d

• s káblom a voľnými koncami
• pracovná teplota: -200 °C až 1100 °C
• priemer stonky: 0,15 mm až 8 mm
• option: zúžený merací hrot

R9 Ausf dk

• s káblom a štandardným konektorom/spojkou
• pracovná teplota: až 1100 °C
• priemer stonky: 0,15 mm až 8 mm

R9 Ausf dkm

• s káblom a štandardným mini-konektorom/mini-spojkou
• pracovná teplota: až 1100 °C
• priemer stonky: 0,15 mm až 8 mm

R9 Ausf dl

• s Lemo konektorom
• pracovná teplota: až 1100 °C
• priemer stonky: 0,15 mm až 8,0 mm

R9 Ausf K

• s káblom a štandardným konektorom/spojkou
• pracovná teplota: až 1100 °C
• priemer stonky: 1 až 6 mm
• option: zúžený merací hrot

R9 Ausf km

• s káblom a štandardným mini-konektorom/mini-spojkou
• pracovná teplota: až 1100 °C
• priemer stonky: 0,15 mm až 3,0 mm

R9 Ausf l

• s Lemo konektorom
• pracovná teplota: až 1100 °C
• priemer stonky: 0,15 mm až 8,0 mm
• option: zúžený merací hrot