Teplotný merač

Teplotný snímač

• odporový teplotný snímač
• trieda B podľa DIN IEC 751
• teplotný rozsah -50 °C až +550 °C

Typ ST-30, ST-40

• cenovo priaznivý odporový teplotný snímač
• trieda B podľa DIN IEC 751
• teplotný rozsah do +200 °C

Temperaturmesser ETS

• odporový teplotný snímač/teplomer
• výstup 4-20 mA />• merací rozsah 0 °C až 100 °C (option 0 °C až +200 °C)

Temperaturdifferenzmesser ETSD

• čidlo teplotnej diferencie
• výstup 4-20 mA
• merací rozsah T1 -20 °C až 80 °C, T2 -20 °C až 120 °C

Temperaturmesser Omni-T

• teplomer
• pripojenie G 1/2"
• merací rozsah 0 až 100 °C (option 0 až +200 °)

Temperaturmesser Flex-T

• teplomer
• pripojenie G 1/2"
• merací rozsah 0 až 100 °C (option 0 až +200 °C)