Prietokomery

Kolben Ventilbauweise

• piest je vybavený magnetom a vratnou pružinou
• pohyb piestu je prenášaný magnetickým poľom na spínaciu jednotku alebo ukazovateľ
• určený pre meranie prietoku kvapalín

Kolben Inlinebauweise

• plavák prietokomeru je vybavený magnetom a vratnou pružinou
• pohyb plaváku je prenášaný magnetickým poľom na spínaciu jednotku alebo ukazovateľ
• určený pre meranie prietoku kvapalín a olejov (viskóznych látok)

Schwebekörper

• plavák sa pohybuje v priehľadnej kónickej trubici so stupnicou rozsahu prietoku
• plavák môže byť vybavený magnetom
• pohyb plaváku je prenášaný magnetickým poľom na spínaciu jednotku
• určený pre meranie prietoku kvapalín a plynov

Pádlový prietokomer

• pádlo je vybavené magnetom a vratnou pružinou
• pohyb pádla je prenášaný magnetickým polom na spínaciu jednotku alebo ukazovateľ
• určené pre meranie prietokov kvapalín a plynov

Rotor, Turbine, Zahn- und Ovalrad

• prietok kvapaliny alebo plynu roztáča lopatkové koleso, turbínu alebo ozubené kolesá prietokomeru
• otáčky sú priamo úmerné rýchlosti prúdenia
• určené predovšetkým pre meranie prietoku olejov a viskóznych látok

Csm TA2FlowBody3 01 acb3f8d392

• pre meranie rýchlosti prietoku je využívaný teplotný rozdiel medzi teplotnými článkami
• určený pre meranie prietoku plynov

Magneticko-indukčné prietokomery

• meranie prietoku vodivých kvapalín
• prietokomer bez pohyblivých častí a bez vplyvu na prúdenie a merané médium

Csm Echotel355 01 90c2cf068a

• pre meranie rýchlosti prúdenia ultrazvukového vlnenia
• neinvazívny spôsob merania prietoku
• určené pre meranie prietoku vody

Csm 14 1 CF 02 f02bc4fe62

• pri meraní prietoku je využívaný kmitočet kmitov meracieho členu
• pre meranie prietoku kvapalín