Kontrola prietoku

Strážič prietoku

• piest je vybavený magnetom a vratnou pružinou
• pohyb piestu je prenášaný magnetickým poľom na spínaciu jednotku alebo ukazovateľ

Kolben Inlinebauweise

• plavák je vybavený magnetom a vratnou pružinou
• pohyb plaváka je prenášaný magnetickým poľom na spínaciu jednotku alebo ukazovateľ

Paddel, Flappe

• pádlo je vybavené magnetom a vratnou pružinou
• pohyb pádla je prenášaný magnetickým poľom na spínaciu jednotku alebo ukazovateľ

Kalorimetrisch, magnetisch induktiv, Vortex

• rýchlosť prietoku ovplyvňuje teplotný rozdiel medzi teplotnými článkami (kalorimetrický), indukované napätie v magnetickom poli (magneto-indukovaný), kmitočet kmitov meracieho člena (vírové Vortex).