Plavákové spínače hladiny - priame

Plavákový spínač typ 231-291

Csm 231 291

Plavákový hladinový spínač typ 231-291

  • inštalácia je možná do veka nádrže (zhora) alebo do dna nádrže (zdola)
  • jedným plavákom je možno strážiť viac úrovní hladiny
  • voliteľná funkcia ako spínač, rozpínač alebo prepínač 

Hlavné výhody a charakteristiky hladinové spínača 231-291

  • jednoduchá montáž 
  • dlhá elektrická životnosť vďaka použitiu jazýčkového relé
  • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vzduchovej medzere medzi vodiacou rúrkou a plavákom 
  • krytie IP 67 (IP 68)

Pozn.: v súčasnej chvíli sú materiálové rady 231.xxx.xx, 241.xxx.xx a 281.xxx.xx vyradené z výrobného programu.