Hladinové spínače

Schwimmer - Baureihen Chemie und Energie

• mechanické hladinové spínače pre kvapalné médiá
• pre náročné aplikácie ENERGETIKA a PETROCHÉMIA
• bezpečnostný certifikát SIL 1,2

Schwimmer - Aufbau oben

• mechanický hladinový spínač pre kvapalné média
• funkcia spínača plaváku s magnetom
• montáž zhora

Schwimmer - Aufbau seitig

• mechanické hladinové spínače pre kvapalné média
• funkcia spínača plaváku s magnetom
• bočná montáž do steny nádrže

Pendelschwimmer am Kabel

• plavákový spínač je hruškového tvaru s prepínacím kontaktom
• možno doplniť závažím a rôznou dĺžkou kábla

Schwimmer - Baureihen Sauglanzen

• kompaktné sacie ihly so sacím potrubím a plavákovým spínačom
• až 3 spínacie úrovne hladiny

 

Ultraschall

• ultrazvukový hladinový spínač Echotel
• pri zaplavení medzery medzi vysielačom a prijímačom dochádza k zmene rýchlosti šírenia
• elektronika vyhodnocuje stav a ovláda výstupné relé
• necitlivé voči pene na hladine

Kalorimetrisch

• kalorimetrický hladinový spínač možno použiť ako spínač hladiny alebo rozhrania
• princíp spočíva v rôznych tepelných vodivostiach kvapalín

Rotor (Drehflügel-Füllstandwächter)

• snímanie sypkých látok pomocou rotačných, vibračných, membránových alebo výkyvných spínačov
• použitie napr. v silách, zásobníkoch, dopravníkoch, potrubiach či násypkách