Hladinomery

Messprinzip Schwimmer

• snímanie polohy plaváku na princípe vztlaku alebo magnetostriktívnom princípe
• závislé od mernej hustoty média
• priama metóda merania hladiny

Messprinzip Ultraschall

• bezkontaktné snímanie hladiny odrazom ultrazvukového impulzu od hladiny
• úroveň hladiny je vyhodnocovaná z časového intervalu impulzu medzi vyslaním a príjmom
• priama metóda merania hladiny.

Messprinzip Radar

• bezkontaktné snímanie hladiny odrazom rádiového impulzu od hladiny
• úroveň hladiny je vyhodnocovaná z časového intervalu impulzu medzi vyslaním a príjmom
• priama metóda merania hladiny
• relatívne necitlivé voči pene na hladine