Drážkované hriadele

Drážkované hriadele sú prepracovaný systém lineárneho vedenia, kde je na hriadeli s klinovým prierezom integrovaná matica s obehom guľôčok. Tá prenáša točivý moment počas lineárneho pohybu v presne brúsených drážkach. Oproti obvyklému systému môže byť u jednotlivých matíc vytvorené predpätie. Vďaka tejto vlastnosti dokážu pracovať drážkované hriadele aj pri podmienkach s rázmi alebo chvením. Ďalej vykazujú veľkú výkonnosť a umožňujú vysoké rýchlosti. Preto sú drážkované hriadele oproti obvyklým guľôčkovým objímkam rozšírené až desaťnásobne. Sú vhodné i pre mimoosové zaťaženie a momenty.

Ponúkame širokú paletu vodiacich hriadeľov pre presnosť točivého momentu. Voľba správneho typu sa riadi podľa točivého momentu, presnosti a spôsobu prenosu točivého momentu. Prehľad typov nájdete v dokumentoch.

Rotations-Wellenführungen

Ľahký a kompaktný typ pre prenos točivého momentu cez maticu

Rotations-Wellenführungen mit Außenverzahnung

Optimálny typ pre prenos točivého momentu cez maticu.

Wellenführungen für mittlere Drehmomente

Veľký kontaktný uhol a odpovedajúce predpätie poskytuje vysokú tuhosť proti torznému zaťaženiu a momentom.

Wellenführungen für hohe Drehmomente

Vysoká tuhosť a presné nastavenie pozície aj pri prenose krútiaceho momentu.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová