Lineárne jednotky

Riešenie pre rýchlu a jednoduchú montáž.

Kompaktné lineárne jednotky SKR a KR sú vysoko tuhé a veľmi presné, osi pozostávajú z lineárneho vedenia a guľôčkovej skrutky.

Pre obzvlášť dlhé zdvihy odporúčame typ GL s ozubeným remeňom. Jednotka GL sa skladá z hliníkového profilu s priskrutkovaným lineárnym vedením a dodáva sa ako s ozubeným remeňom, tak aj s guľôčkovou skrutkou. Guľôčkovú skrutku možno voliť podľa konkrétnej požiadavky. Cenovo výhodné a s jednoduchou konštrukciou sú pre rôzne aplikácie vhodné aktuátory VLA a CRES.

Typ ES/EC

Ľahké a kompaktné. Typy ES a EC sa vyznačujú úzkym telesom a patria medzi ekonomicky výhodné riešenia.

Aplikácie: linka na plnenie a uzatváranie fliaš, inšpekčné zariadenia s CCD kamerou, výmenník nástrojov
Typ KR

Kompaktná jednotka pre XYZ-osi rôznych robotov, meracie zariadenia, elektroerozívne zariadenia, podávače, drôtorezy, navíjače cievok

Aplikácie: elektroerozívne stroje, tlačiarenské stroje, XY stoly, XYZ osi rôznych robotov, manipulácia s polovodičmi, navíjačky, meracie zariadenia
Typ SKR

Použitie guľôčkovej reťaze umožnilo vysokorýchlostné nasadenie, ako aj dlhodobo bez údržbovú prevádzku.

Aplikácie: meracie prístroje, XYZ-osi rôznych robotov, podávače, osadzovanie polovodičov, skúšobné zariadenia, tlačiarenské stroje
Typ GL

Lineárna jednotka pre dlhé zdvihy s vysokou rýchlosťou. Možný pohon guľôčkovou skrutkou alebo ozubeným remeňom

Aplikácie: elektroerozívne stroje, podávače, navíjačky, transportné zariadenia, tlačiarenské stroje, osadzovacie stroje
Typ GL-N

Lineárna jednotka pre veľké rýchlosti a zdvihy s výhodami technológie guľôčkovej klietky (vyššia životnosť a dlhodobo bez údržbová prevádzka).

Aplikácie: elektroerozívne stroje, podávače, navíjačky, transportné zariadenia, tlačiarenské stroje, osadzovacie stroje
Typ VLA

Cenovo výhodná kompaktná jednotka s technológiou guľôčkovej klietky pre dlhodobo bez údržbovú prevádzku.

Aplikácie: náhrada pneumatického valca, transportné zariadenia, podávače, tlačiarenské stroje, navíjačky
Hubzylinder Typ CRES

Pre jednoduché pohyby s jednoduchým ovládaním. Pre napätie 12 alebo 24 v DC.

Aplikácie: okná - vetracie štrbiny, strešné boxy pre automobily, solárne systémy, žalúzie, sedačky pre telesne hendikepovaných
Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová