Klzné puzdro iglidur® R

Ekonomicky výhodný materiál s nízkymi koeficientami trenia a dobrou odolnosťou voči opotrebovaniu pri nízkom až strednom zaťažení.

  Kedy použiť iglidur® R

  Kedy nepoužiť iglidur® R

  • pre rotačné aplikácie s vysokými rýchlosťami
  • ak sa vyžaduje kombinácii s nízkym zaťažením 
  • ak je požadovaná nízka hlučnosť
  • ak je požadovaná najvyššia životnosť
  • ak sa vyskytujú vysoké tlaky (pozri iglidur® Q, iglidur W300)
  • tam, kde je potrebné univerzálne, cenovo priaznivé klzné ložisko (pozri iglidur® G)
  • ak je konštantná teplota trvalo vyššia ako 90°C (pozri iglidur® V400)

 

 

Form S

Klzné puzdro iglidur® R
Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro iglidur® R
Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula