Klzné puzdro iglidur® P

Klzné puzdro iglidur® P je ekonomicky výhodné a bez údržbové. Klzné puzdrá iglidur® odporúčame pre rotačné pohyby so strednou až vysokou záťažou.

  Kedy použiť iglidur® P

  Kedy nepoužiť iglidur® P

  • ak je potrebná vyššia presnosť vo vlhkých podmienkach a strednej teplote
  • nízka absorpcia vody
  • nízke hodnoty opotrebovania
  • pre rotačný pohyb pod vysokým zaťažením
  • ak je potrebná veľmi vysoká odolnosť voči opotrebovaniu (pozri iglidur® W300)
  • ak je nevyhnutné puzdro obrábať (pozri iglidur® M250)
  • ak maximálna teplota presahuje viac ako 120 ° C (pozri iglidur® K)
Iglidur P S

Klzné puzdro bez príruby

Form F

Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula